Guidning

I Jerusalemfararnas fotspår

Lär Dig mer om den verkliga historien. Rundtur med guide till platser, gårdar och hus med anknytning till de 37 personer som reste från Nås 1896. Välj mellan 1-3 timmars tur.